ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเรื่องระบบเลขฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,00:14  อ่าน 515 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ (เล่มที่ 1 สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร)
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:10  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ(บทคัดย่อ)
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:10  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิชาการ(ปกเล่ม)
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:09  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อผลงานวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2559,14:05  อ่าน 1966 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,15:42  อ่าน 967 ครั้ง
รายละเอียด..