ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
28 ก.ย. 62 ถึง 29 ก.ย. 62 งานแสดงมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณ
ล้านนา
24 ก.ย. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่