ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 60 กิจกรรมให้ความรู้และตระหนักรู้แก่ร้านค้ารอบสถานศึกษา ซื้อ – ขายอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
21 ก.ย. 60 ถึง 23 ก.ย. 60 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
24 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 ค่ายสร้างทักษะชีวิต สายใยครอบครัวล้อมรั้วลูกรัก
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38