ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
24 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 ค่ายสร้างทักษะชีวิต สายใยครอบครัวล้อมรั้วลูกรัก
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
21 ก.ย. 60 ถึง 23 ก.ย. 60 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย
20 ก.ย. 60 กิจกรรมให้ความรู้และตระหนักรู้แก่ร้านค้ารอบสถานศึกษา ซื้อ – ขายอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา