ติดต่อเรา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
1663 หมู่ 5   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055-599026 เบอร์โทรสาร 055-599080
Email : samngao2514@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/groups/173325906013009


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน