ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 112) 30 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 90) 30 มี.ค. 66
เรื่อง รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 121) 28 มี.ค. 66
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 215) 23 มี.ค. 66
ประกาศห้องสอบสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 148) 23 มี.ค. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 201) 01 มี.ค. 66
แสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมในการรับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 167) 07 ก.พ. 66
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 240) 28 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 318) 03 พ.ย. 65
แจ้งปฏิทินงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 396) 29 ก.ย. 65
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 787) 23 ก.พ. 65
กำหนดการการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (อ่าน 828) 23 ก.พ. 65
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน (อ่าน 736) 10 ต.ค. 64
ใบความรู้วิชาฟุตซอล (อ่าน 637) 10 ก.ย. 64
ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (อ่าน 689) 10 ก.ย. 64
ใบความรู้วิชาเปตอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 753) 09 ก.ย. 64
รายชื่อนักเรียนรับเงินเยียวยา (อ่าน 697) 07 ก.ย. 64
ใบความรู้วิชาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 652) 06 ก.ย. 64
การรับหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 ,5และ6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 706) 27 พ.ค. 64
นักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2564 ประเภททีม 5 คน ของคณะสงฆ์ภาค 5 (อ่าน 705) 18 มี.ค. 64
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นพดล คงป้อม (อ่าน 827) 03 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (อ่าน 955) 13 ส.ค. 63
เผลแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องระบบเลขฐาน โดยนางสาวรัชนก จินะตา (อ่าน 2099) 03 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) (อ่าน 1893) 16 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว (อ่าน 2077) 05 ก.พ. 59
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรง (อ่าน 2350) 10 ม.ค. 59
จิตอาสา ทำแนวกันไฟถวายในหลวง จำนวน 189 กิโลเมตร (อ่าน 2191) 16 ธ.ค. 58
กำหนดการแจ้งปิดโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมะ (อ่าน 2500) 30 พ.ย. 58
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (อ่าน 2040) 05 พ.ย. 58
รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2216) 29 ต.ค. 58
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 2286) 31 ส.ค. 58
กิจกกรรมการป้องกันการทุจริต (อ่าน 2010) 31 ส.ค. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ (อ่าน 2030) 31 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2099) 18 ส.ค. 58