ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,17:57  อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส23101
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.68 KB

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,17:57   อ่าน 154 ครั้ง