ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก จินะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,17:36  อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาความพร้อมและปัญหาในการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.51 KB

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,17:36   อ่าน 164 ครั้ง