ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางธนิตตา รอดสุนทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0623080491
อีเมล์ : thanitta_rod@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,10:43  อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วิธีคิดแก้ปัญหาและการคิดสืบสาวเหตุปัจจัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา ส 23103 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,10:43   อ่าน 225 ครั้ง