ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน (อ่าน 84) 10 ต.ค. 64
ใบความรู้วิชาฟุตซอล (อ่าน 52) 10 ก.ย. 64
ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (อ่าน 50) 10 ก.ย. 64
ใบความรู้วิชาเปตอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 78) 09 ก.ย. 64
รายชื่อนักเรียนรับเงินเยียวยา (อ่าน 82) 07 ก.ย. 64
ใบความรู้วิชาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 65) 06 ก.ย. 64
การรับหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 ,5และ6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 178) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 327) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 299) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 286) 05 พ.ค. 64
นักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2564 ประเภททีม 5 คน ของคณะสงฆ์ภาค 5 (อ่าน 316) 18 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 437) 22 ก.พ. 64
แจ้งปฎิทินที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน (อ่าน 458) 13 พ.ย. 63
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นพดล คงป้อม (อ่าน 455) 03 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (อ่าน 619) 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.4-ปีการศึกษา-2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 801) 16 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 1003) 16 มิ.ย. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 979) 18 มี.ค. 63
เผลแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องระบบเลขฐาน โดยนางสาวรัชนก จินะตา (อ่าน 1709) 03 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) (อ่าน 1547) 16 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว (อ่าน 1708) 05 ก.พ. 59
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรง (อ่าน 1998) 10 ม.ค. 59
จิตอาสา ทำแนวกันไฟถวายในหลวง จำนวน 189 กิโลเมตร (อ่าน 1849) 16 ธ.ค. 58
กำหนดการแจ้งปิดโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมะ (อ่าน 1916) 30 พ.ย. 58
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (อ่าน 1725) 05 พ.ย. 58
รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1904) 29 ต.ค. 58
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 1964) 31 ส.ค. 58
กิจกกรรมการป้องกันการทุจริต (อ่าน 1734) 31 ส.ค. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ (อ่าน 1458) 31 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1797) 18 ส.ค. 58