ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว
ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจใกล้ตัว
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ส23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นางธนิตตา   รอดสุนทรา 
ตำแหน่ง ครู  วิฐยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนสาเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2559,15:45   อ่าน 1879 ครั้ง