ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกกรรมการป้องกันการทุจริต
วันที่ 28 สิงหาคม  2558  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โดยโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  เมืองด้งวิทยา และโรงเรียนลิไทพิทยาคม  โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 38 เป็นประธานในพิธีเปิด เนื้อหาในการอบรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปปช. และยังมีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมในการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,22:54   อ่าน 1858 ครั้ง