ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2566  นายรัติน์พงษ์   สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มอบหมายให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน และการชี้แจงนโยบายเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนใหม่ พร้อมทั้งการทำประชามติของผู้ปกครองเรื่องของระเบียบทรงผมของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำระเบียบของโรงเรียนต่อไป

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,11:42   อ่าน 36 ครั้ง