ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่
ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ เพื่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดห้องเรียนพิเศษ  ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เรียน โดยนางอรวรรณ  ดอนแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,11:42   อ่าน 34 ครั้ง