ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ เพื่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดห้องเรียนพิเศษ  ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เรียน โดยท่าน ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,11:41   อ่าน 37 ครั้ง