ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
   วันที่ 23  มกราคม 2566 นายรัติน์พงษ์  สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพักนอนของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนายพิทยา   รอดสุนทรา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นายศิวพงษ์  กาวิน หัวหน้างานบ้านพักนักเรียน และนางสาวรัชนก  จินะตา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจ และแจ้งแนวปฏิบัติพร้อมทั้งแจ้งพฤติกรรมนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด  17 ราย

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,14:31   อ่าน 24 ครั้ง