ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อำเภอสามเงา ประจำปี 2565
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายรัติน์พงษ์  สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอสามเงา ประจำปี 2565 โดยมี นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมนักเรียนในการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาและเพื่อความสามัคคีของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอสามเงา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:05   อ่าน 39 ครั้ง