ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอสามเงา ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการแสดงความยินดีกับนายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และว่าที่ร.ต.วิโรจน์ ศรีสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสามเงาวิทยาคม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2565,14:50   อ่าน 54 ครั้ง