ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันพุธ ที่ 26เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นายรัตน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมด้วยว่าที่ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และตัวแทนทีมบริหารโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแด่
1. นายกฤษณะ เครืออยู่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. นายสุรพงษ์ โนนน้อย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. นายสุทินธ์ คำน่าน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2565,22:23   อ่าน 53 ครั้ง