ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนสีเขียว จากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
      วันที่ 1 เมษายน 2564 นายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมนายนพดล  คงป้อม รองผู้อำนวนการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายสาโรช เกตุสาครผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,17:01   อ่าน 90 ครั้ง