ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระบบทวิศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายนพดล  คงป้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวรัชนก  จินะตา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระบบทวิศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 18  คน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,16:53   อ่าน 50 ครั้ง