ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมรับรางวัลระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนคาร์บอนตำ่
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับประเทศ“โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71 kgCO2e ประจำปี 2563โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,14:06   อ่าน 69 ครั้ง