ภาพกิจกรรม
รางวัล องค์กรต้นแบบคุณธรรม
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการประกาศยกย่องจากคณะกรรมการอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตากและรับมอบเกียรติบัตร
“องค์กรต้นแบบคุณธรรม”ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ  2562
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564)

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,14:05   อ่าน 65 ครั้ง