ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
ด้วยคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินงานมาครบวาระ 1 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานและส่งต่อการพัฒนาโรงเรียนให้กับรุ่นน้องจึงได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้มีทีมผู้ลงสมัครจำนวน 2 ทีม ที่ได้รณรงค์และหาเสียงมาและได้ผลการเลือกตั้งโดยมีนายพงธกร   บกแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 เป็นประธานในปีต่อไป
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2559,13:42   อ่าน 867 ครั้ง