รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
1663 หมู่ 5   ตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
เบอร์โทรศัพท์ 055-599026 เบอร์แฟกส์ 055-599080
Email : samngao2514@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :