การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.64 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งITA ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.28 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งป.ป.ช.ชุมชน.ป.ป.ช.น้อย.ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.24 KB
Adobe Acrobat Document การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.03 KB