นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.3 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.21 KB