รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713.57 KB
Adobe Acrobat Document ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.57 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการดำเนินงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.23 MB