การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการนับชั่วโมงภาระงานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.15 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (ด้านการพัฒนาบุคลากร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.18 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 911.15 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (ด้านทะเบียนประวัติ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492.43 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (ด้านการย้ายบุคลากร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.37 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (ด้านการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.81 KB