การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.76 KB