การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่งITA ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.17 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งป.ป.ช.ชุมชน.ป.ป.ช.น้อย. ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.26 KB