การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.57 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB