คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.02 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.86 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารทั่วไป 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.42 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.59 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.32 MB