ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,21:28  อ่าน 326 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.95 KB

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,21:28   อ่าน 326 ครั้ง