ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล Best Practice โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ที่เป็นแบบอยางที่ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายสมนึก   เอี่ยมใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม รับมอบรางวับรางวัล Best Practice โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ  ของเสียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแบบอยางที่ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560  พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมราชาบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,10:12   อ่าน 722 ครั้ง