ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายสุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
การประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ประจำปี 2559 ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" แกนนำ ป.ป.ช. สพฐ.น้อยแกนนำ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยโรงเรียนสามเงาวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงทองสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2559,20:29   อ่าน 959 ครั้ง