ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
วันที่ 7 ธันวาคม  2561 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นการอบรมในเรื่องของการจัดทำแผนการสอนด้านการสอดแทรกการบูรณาการ โดยทีมวิทยากร นำโดย อาจารย์จิราภรณ์   เพชรปัญญา และคณะ จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 399 ครั้ง