การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document 037-01จัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.59 KB
Adobe Acrobat Document 037-02คณะกรรมการจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.04 KB
Adobe Acrobat Document 037-03อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.27 KB