การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document 036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.08 KB
Adobe Acrobat Document 036-02แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.04 KB