รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.67 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มบริหารบุคคล ประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ออนไลน์) ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB