กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 47 ปี สามเงาวิทยาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 07 ธ.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 28 ก.ย. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 04 เม.ย. 61
แจ้งปฎิทินงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 07 มี.ค. 61
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 11 ม.ค. 61
รางวัล Best Practice โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ที่เป็นแบบอยางที่ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2560 31 ส.ค. 60
กิจกรรมการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ ๖๕ พรรษ 29 ก.ค. 60
แจ้งการหยุดเรียนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 13 ก.ค. 60
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน